Kur (nuk) eshte i nevojshem krijimi i App per biznesin tuaj?

Krijimi i aplikacioneve ne App Store dhe PlayStore eshte kthyer ne nje mode vitet e fundit edhe ne Shqiperi. Tregu online permban aq shume aplikacione, me aq shume logo dhe emra te ngjashem, saqe kjo panorame i ngjan ndertimeve pa leje ne periferi te Tiranes. Titulli i ketij postimi eshte provokues, pikerisht ne kete sens, dhe sinjalizon qendrimin tone profesional, se drejtuesit e bizneseve, menaxheret, por edhe individet, duhet ti bejne balle tundimit per te krijuar App per inerci dhe te perqendrohen ne krijimin e aplikacioneve vetem kur ato jane te nevojshme, por edhe kur kane kohen, mjetet e duhura dhe ekspertet ne dispozicion.

Pervoja e punes tone me kliente te ndryshem, na ka bere ti njohim te dyja anet e medaljes, edhe rastet kur krijimi i aplikacioneve eshte kryer ne momentin, kohen dhe formen e duhur, edhe anen tjeter, kur kjo nisme ka qene formale, shpesh e bazuar ne kopje dhe per rrjedhoje e pa suksesshme. Tregu per te cilin po flasim, permban edhe cilesi, por ne shumicen e rasteve, edhe perjashtime me shumice. Fenomeni qe vihet re eshte se individet IT, programuesit por edhe studiot, nuk refuzojne asnje kerkese qe u vjen per te krijuar App, sepse kane interes pagesen qe marrin, madje ofrojne edhe cmime te ulura, duke anashkaluar shpesh, edhe elementet bazike sic jane origjinaliteti, qendrueshmeria dhe siguria.

Ka shume raste kur media te ndryshme, me logo dhe emra te ndryshem, madje edhe me permbajtje e tipologji te ndryshme, shikohet se kane App qe ne programim, ne konfigurim dhe ne funksionim jane te njejte. Qartesisht kuptohet se eshte e njejta dore, qe ka perdorur nje kod, nje programim dhe nje setup te vetem ne disa raste, duke ndryshuar emrin, ngjyrat dhe logot. Pavaresisht se shitet si pune, kjo eshte nje kopje, e pritur per deshtim. Por tregu permban raste akoma me flagrante, kur nje kompani pronash, shit-blerje dhe qira, preantohet me nje app, qe rezulton i blere i gatshem ne internet dhe me e keqja, shembulli nuk eshte marre ne nje kompani te ngjashme shit-bleje pronash jashte vendit, por eshte bazuar ne nje mode aplikacioni per bar-restorant. Shembujt jane te shumte per fat te keq. Kjo cka po nenvizojme mund te vihet re me nje hyrje te thjeshte ne App Store dhe PlayStore ku mund te gjeni qindra aplikacione thuajse inaktive, nuk perdoren, nuk funksionojne, madje edhe vete krijuesit e tyre kane harruar se ekzistojne.

Rekomandimi yne eshte se nevojitet nje konsensus profesional i agjencive dhe individeve per ta rritur nivelin. Se pari per te komunikuar ndershmerisht me klientet qe kur nuk e kane te nevojshme dhe te pershtatshme aplikaconin, tu thuhet qe mos ta bejne. Dhe po ashtu, ne rastet e bizneseve qe aplikacioni u mungon dhe eshte i nevojshem, te flitet hapur, se pari per kostot, qe nuk jane te vogla ne rastin e nje produkti origjinal, te sigurt dhe cilesor, dhe se dyti per kohen. MInimaliht nje aplikacion serioz, i punuar ne detaje dhe i testuar ne te gjithe komponentet e vet te funksionalitetit, kerkon se paku 3 muaj kohe. Cdokush qe premton se do te ofroje dicka me shpejt, ose eshte i afte te punoje me nje ritem te pazakonte, ose ka dicka qe duhet pare me kujdes ne prokuktin e tij.

Ekspertet me te mire, rekomandojne se paku dhjete hapa per ndertimin e nje aplikacioni:

Identifikimi i nevojës se biznesit: Duhet kuptuar qëllimin e aplikacionit. Çfarë do të ofroni nëpërmjet këtij aplikacioni? Si do të ndihmojë biznesin tuaj dhe klientët tuaj? Aplikacioni duhet të ketë një qëllim të qartë dhe të përcaktuar.
Krijoni një strategji: Planifikoni strategjinë e zhvillimit të aplikacionit. Përcaktoni cilësimet e tij teknike, platformat e targetuara (iOS, Android, web, etc.), dhe burimet e nevojshme për zhvillimin.
Zhvilloni specifikimet: Përcaktoni funksionalitetet dhe karakteristikat e aplikacionit. Kjo përfshin dizajnin e interfejsit, funksionalitetet e brendshme, dhe çdo detaj të rëndësishëm që do të përfshihet.
Ekipi: Identifikoni dhe përzgjidhni një ekip të aftë për zhvillimin e aplikacionit. Ky ekip mund të përfshijë zhvillues, dizajnues, testues dhe të tjerë të specializuar në teknologji. M&Y Marketing, ka ne perberjen e vet eksperte me pervoje te deshmuar ne ndertimin e disa prej aplikacioneve on-top sot ne treg.
Zgjidhni teknologjinë e duhur: Bazuar në specifikimet dhe nevojat e aplikacionit tuaj, zgjidhni teknologjinë e duhur për zhvillimin. Për shembull, për aplikacione mobile, mund të zgjidhni mjedisin e zhvillimit të aplikacioneve native (p.sh., Swift për iOS dhe Java ose Kotlin për Android) ose platformat hibride (p.sh., React Native ose Flutter).
Zhvillimi dhe testii: Zhvilloni aplikacionin duke përdorur specifikimet dhe teknologjinë e zgjedhur. Pas zhvillimit, kryeni teste të kujdesshme për të identifikuar dhe korrigjuar çdo problem ose gabim.
Marketingu dhe promovimi: Përgatitni një strategji të marketingut dhe promovimit për të rritur ndërgjegjësimin dhe përdorueshmërinë e aplikacionit tuaj. Kjo mund të përfshijë promovimin në rrjete sociale, shpërndarjen në dyqane të aplikacioneve, dhe reklama online.
Lancimi dhe mbikëqyrja: Pas përfundimit të zhvillimit dhe promovimit, lancojeni aplikacionin në treg. Pastaj vazhdoni të mbikëqyrni përdorueshmërinë dhe të kryeni përditësime të rregullta për të mbajtur aplikacionin të freskët dhe funksional.
Vlerësoni dhe përmirësoni: Përpiquni të kuptoni se si po përdoret aplikacioni dhe të mblidhni komente dhe vlerësime nga përdoruesit. Bazuar në feedback-in e tyre, bëni përmirësime të vazhdueshme në aplikacion.
Mbrojtja e të dhënave dhe siguria: Sigurohuni që të dhënat e përdoruesve të mbahen të sigurta dhe të respektohen ligjet e privatësisë. Kjo është e rëndësishme për të ndërtuar besimin e përdoruesve në aplikacionin tuaj.

Sikurse u tha me lart, ndertimi i nje aplikacioni profesional, mund t`ju marre me teper kohe dhe financim, por rezultatet pas lancimit do te varen pikerisht nga cilesia, funksionaliteti dhe perdorshmeria e tij. Kjo vlen edhe per bizneset, pot edhe per programuesit dhe agjencite, te cilat duke krijuar nje produkt cilesor, do te garantojne me shume rezultat per klientet e tyre dhe ne kete menyre, do te kene nje mardhenie te shendoshe biznesi dhe bashkepunimi.

Ka disa platforma të njohura për krijimin e aplikacioneve. Zgjedhja duhet të bazohet në nevojat dhe qëllimet e projektin tuaj:
Android Studio: Android Studio është mjedisi i zhvillimit zyrtar për aplikacionet Android. Është falas dhe përdor teknologjinë Java ose Kotlin për të zhvilluar aplikacione native për Android.
Xcode: Xcode është mjedisi i zhvillimit për aplikacionet iOS dhe macOS. Përdor gjuhën Swift ose Objective-C për zhvillimin e aplikacioneve native për pajisjet Apple.
React Native: React Native është një platformë e zhvillimit hibrid, e zhvilluar nga Facebook. Përdor gjuhën JavaScript dhe lejon zhvilluesit të ndërtojnë aplikacione për iOS dhe Android duke përdorur një kod bazë të përbashkët.
Flutter: Flutter është një tjetër platformë e zhvillimit hibrid, e krijuar nga Google. Përdor gjuhën Dart dhe ofron një eksperiencë të ngjashme të aplikacioneve native për iOS dhe Android.
Unity: Unity është një platformë e specializuar për zhvillimin e lojërave, por gjithashtu mund të përdoret për të krijuar aplikacione të pasura me përmbajtje dhe eksperienca të VR/AR. Ajo përdor C# për zhvillim.
Visual Studio: Visual Studio është një mjedis i integruar i zhvillimit të Microsoft që ofron mbështetje për zhvillimin e aplikacioneve desktop, web, mobile dhe cloud në shumë gjuhë programimi.
NativeScript: NativeScript është një platformë e tjera e zhvillimit hibrid që përdor gjuhën JavaScript ose TypeScript. Ajo lejon zhvilluesit të ndërtojnë aplikacione native për iOS dhe Android duke përdorur teknika të natyshme.
PhoneGap/Cordova: PhoneGap (njohur edhe si Apache Cordova) është një platformë e zhvillimit hibrid që përdor HTML, CSS dhe JavaScript për të krijuar aplikacione për shumicën e platformave mobile.
Appy Pie: Ky është një platformë e ndërtimit të aplikacioneve në faqe të lehtë për t’u përdorur për krijimin e aplikacioneve të thjeshta pa kodim.
AppSheet: Një tjetër platformë e zhvillimit të aplikacioneve pa kodim që mundëson krijimin e aplikacioneve të personalizuara për biznesin tuaj.
Përzgjedhja e platformës duhet të bëhet bazuar në nevojat e projektit tuaj, njohuritë teknike të ekipit tuaj, dhe platformat e synuara të përdorimit të aplikacionit tuaj. Çdo platformë ka avantazhet dhe kufizimet e saj, kështu që është e rëndësishme të bëni një analizë të detajuar përpara se të filloni zhvillimin. /M&YMarketing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top